Blossom and puppies​ - Nov 2

Boy 2

Boy 1- 224g

Pups at 6 weeks

Girl

Day 5

​​Girl 150g

Boy 2 - 128g

Boy 1

Boy 2 and Girl


Blossom X Ruckus - November 2, 2017 Litter

2 boys and 1 girl

Pups at 7 weeks

Pups at 8 weeks.